Adatvédelmi tájékoztató

Általános információk

Webáruházunk az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), (letölthető itt ), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, (a továbbiakban: Ektv.), (letölthető itt ), előírásainak megfelelően működik. Nevezett  törvények tartalmazzák a személyes adatok kezelésére, az adatkezelésben résztvevők (érintett, adatkezelő, adatfeldolgozó) viszonyaira, illetve az online kereskedelemre vonatkozó alapvető szabályokat. Ennek megfelelően a webáruház felületén egyéb információk mellett tájékoztatást talál a szolgáltató adatairól, a fogyasztóvédelmi rendelkezések összefoglalásáról, valamint a törvényi háttérről, az általunk alkalmazott rendszerek biztonsági fokáról, a szerződési feltételekről, a rendelés menetéről, valamint az esetleges adatbeviteli hibák kijavíthatóságáról és a szavatosság jótállás feltételeiről.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

Áruházunk regisztrációs felülete úgy van kialakítva, hogy véletlenül ezt a hozzájárulást nem lehet elküldeni. Adatai beírása után a checkboxba tett pipával, majd az „Elküld” gombra kattintással, Ön felhatalmazza az ELDO Kft.-t, hogy rendelése teljesítése érdekében kezelheti azokat a személyes adatokat, amelyeket megadott a regisztráció során. Személyes adatait bizalmasan kezeljük, azokat harmadik fél rendelkezésére nem bocsátjuk, ez alól kivételt képeznek a termék kiszállítása érdekében a szállítást bonyolító cégnek adott adatok (kizárólag név, postázási cím, telefonszám). A kiszállítást végző cég azonban az Ön személyes adatait semmilyen formában nem őrizheti meg, nem adhatja tovább és más célokra nem használhatja fel. Egyes termékek rendelésekor előfordulhat, hogy a terméket közvetlenül valamelyik partnerünk fogja szállítani (ekkor is mi vagyunk az eladók), erről a megrendelés visszaigazolásánál tájékoztatjuk.

A kezelt adatok köre

A regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, e-mail), szállítási és számlázási cím, rádióamatőr program regisztrálása esetén hívójel, jelszó a belépéshez.

Az adatgyűjtés célja

A rendelés során kizárólag azokat az adatokat kérjük Öntől, melyekre a visszaigazoláshoz, szállításhoz a számla kiállításához feltétlen szükségünk van. Adatai kezelésekor mindenben az Infotv. előírásainak megfelelően járunk el.

Az adatkezelés időtartama

Az ELDO Kft. jogosult az adatait kezelni, amíg regisztrációja törlését nem kezdeményezi. A törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül, a személyes adatait töröljük. A személyes adatok törlése után a törlés visszavonására, korábbi adatok helyreállítására nincs lehetőség.

Valótlan adatok

Amennyiben jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatokat, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor az ELDO Kft - a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzést követően haladéktalanul, előzetes értesítés nélkül, azonnal törölheti és megteszi a szükséges intézkedéseket. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy hamis adatokat adtak meg, vagy valótlan adatok megadását vélelmezzük, fenntartjuk a jogot, hogy az ellenőrzési folyamat lezártáig a hozzáférést átmenetileg korlátozzuk. Ebben az esetben a személyes adat törlésére nem kerül sor.

A személyes adatok törlése

Adatai törlésére irányuló igényét elektronikus levélben a mail@eldohu.com címre köteles eljuttatni. A törlési igény beérkezésétől számított 5 (öt) munkanapon belül töröljük a személyes adatait. Törlés után a törölt személyes adatok nem állíthatók helyre. Felhívjuk a figyelmét, hogy teljesített rendelés és számla kiküldése után nem áll módunkban a számlaadatokat törölni. A számlákat a számviteli törvény szerint kezeljük, de ezek nincsenek az online felületre kitéve.

Tájékoztatás

Személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet. Az ELDO Kft. tájékoztatást nyújt a nyilvántartott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben az mail@eldohu.com címre kell eljuttatni. Levelére 5 (öt) munkanapon belül választ adunk.

Informatikai rendszer

Webáruházunk helyes működése érdekében szükséges egy úgynevezett sütit, vagy angolul cookie-t küldeni az Ön számítógépére. A süti egy betűkből és számokból álló kisméretű szövegfájl, melyet a számítógépen tárolunk, amennyiben az a böngészőjében engedélyezve van. Tárolási helyéről a ezen az oldalon oldalon tájékozódhat. Az általunk küldött sütit minden esetben az eldohu.com név alatt találja meg. Ez a süti mindaddig a gépén lesz, míg Ön az oldalunkon tartózkodik. Az oldal elhagyásakor a süti automatikusan törlődik a számítógépéről. További sütiket adatgyűjtés, statiszika célok, böngészési szokások, nyomkövetés, online marketing és egyéb más célok érdekében nem használunk.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha oldalunkról vásárlás közben elnavigál, pl. egy gyártó oldalát megtekinteni, akkor már a meglátogatott oldal helyezhet el más sütiket is a gépén. Ezekről mindig az adott oldal adatvédelmi tájékoztatójából tudhat meg részleteket, ezekért nem tudunk felelősséget vállalni.

A webáruházunkban regisztrált felhasználók jelszavait kódolt formában tároljuk. Elfelejtett jelszó esetén a jelszó újbóli megküldésére nincs lehetőség, mert jelszavát nem ismerjük. Kizárólag a jelszó  módosítására van lehetőség. A jelszó módosítását a bejelentkező oldalon az „Elfelejtett jelszó” menüpontra kattintással kezdeményezheti. Új jelszó létrehozására vagy módosításra kizárólag Ön jogosult. A fentiekre tekintettel a jelszó létrehozásra, vagy módosításra irányuló szóbeli, vagy írásbeli kéréseket megtagadjuk.

Személyre szabott reklámok, tartalmak

Az ELDO Kft. a regisztrációkor megadott adatai felhasználásával nem küld reklámokat, hírlevelet és másokat sem bíz meg ilyen tevékenység folytatásával, azokat csak és kizárólag a rendelés teljesítése érdekében használjuk fel.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat az tárhelyszolgáltató szerverén, Németország területén tároljuk a hatályban lévő törvényeknek megfelelően őrzött körülmények között.

Cím:

Internet Agentur WAS
Harzburger Strasse 5
38304 Wolfenbüttel
Németország

Telefon: +49 (0) 5331/94 51 970
e-mail:
infol@internetagentur-was.de

Korábbi regisztrációk

Webáruházunk generációs fejlesztésen esett át az Őnök kényelme érdekében. Az új telepítés és az elvégzett változtatások miatt a korábbi felhasználói fiókokat, személyes adatokat töröltük. Ezért azoknak is, akik korábban már vásároltak nálunk újra regisztránli kell magukat. A kellemetlenségért elnézésüket kérjük!

Adatvédelem

Az ELDO Kft. fenntart minden, a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek feldolgozása, értékesítése, kereskedelmi célból adatbázisban történő tárolása illetve forgalomba hozatala. Az ELDO Kft. jogosult a weboldal bármely részének jogosulatlan felhasználásából eredő kárának a megtérítésére. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk, nem garantáljuk az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét az oldal használata az igénybevevő saját felelőségére történik. Pontos és hiteles információk közlésére törekszünk, de a tájékoztatás el nem olvasásából eredő, illetve elírásból, technikai problémákból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Jogérvényesítési lehetőségek

Jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény (Adatvédelmi törvény), valamint a Ptk. rendelkezései alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az alapvető jogok biztosának segítségét is (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,1051 Budapest, Nádor utca 22., Levélcím: 1387 Budapest Pf. 40.)

Az Ön IP címe: 3.236.110.106
Copyright © 2021 ELDO Kft.. Powered by Zen Cart
RigExpert termékek már magyarul is!